Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần TpHCM

(Bấm Like nếu thông tin trên hữu ích cho Quý khách)

Bài viết thuộc: Đại Lâm Mộc > Dịch Vụ Thành Lập Công Ty >

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm các thủ tục, hồ sơ thành lập công ty cổ phần, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng Quý khách việc hoàn tất các quy trình này nhanh chóng, ít tốn kém chi phí.

Thế Nào Là Công Ty Cổ Phần

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp:
  • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức; trong đó số cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.
  • Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi đã đóng góp vốn vào doanh nghiệp.
  • Cổ đông được quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác.
 • Công ty cổ phần chức năng phát hành cổ phiếu để tăng cường vốn kinh doanh.
 • Cổ đông được quyền tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát thông qua việc bầu cử và ứng cử vào các vị trí tương ứng. Ngoài ra cổ đông còn được quyền hưởng các khoản lợi nhuận do công ty tạo ra cũng như chịu lỗ với mức tỉ lệ góp vốn.

dich vu thanh lap cong ty co phan tphcm

Ưu Và Nhược Điểm Của Công Ty Cố Phần

 • Ưu điểm:
  • Có tài chính và cấu trúc vốn linh hoạt, cơ chế quản lý trung lập, tính ổn định trong họat động kinh doanh cao.
  • Có thể phát hành cổ phiếu, huy động vốn dễ dàng.
  • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần gần như đa số trong các lĩnh vực, ngành nghề.
  • Sau 3 năm hoạt động, việc chuyển nhượng vốn là tương đối dễ dàng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua các cổ phiếu không quá khó khăn.
 • Nhược điểm:
  • Phải có ít nhất 3 thành viên.
  • Việc giảm vốn trong công ty cổ phần không được quy định cụ thể.
  • Sau 3 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông mới tham gia vào công ty sẽ không có tên trong giấy chứng nhận.
  • Việc quản lý và điều hành có thể sẽ rất khó khăn do số lượng cổ đông rất lớn, có thể có sự phân hóa giữa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích, quyền lợi.
  • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần phức tạp hơn so với các loại hình khác do bị ràng buộc bởi các quy định về tài chính, kế tóan, pháp luật.

Thủ Tục Thành Lập Công ty Cổ Phần

 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu do Bộ kế hoạch và đầu tư quy định.
  • Bản dự thảo điều lệ công ty theo mẫu, phải có đầy đủ chữ ký của các cổ đông đồng sáng lập.
  • Danh sách cổ đông và danh sách thành viên.
  • Bản sao hợp lệ trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.
  • Bản sao quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác.
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề của giám đốc (tổng giám đốc) theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 của Luật doanh nghiệp đối với công ty cố phần (nếu có).
 • Mẫu đơn và mẫu tờ khai theo quy định của pháp luật
  • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần theo mẫu tại phụ lục I-4 Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 hoặc BM-HAPI-14-04.
  • Danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu tại phụ lục I-7 Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 hoặc BM-HAPI-14-07.

 

Bài viết thuộc: Đại Lâm Mộc > Dịch Vụ Thành Lập Công Ty >


dịch vụ thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty cổ phần, dich vu thanh lap cong ty co phan, thanh lap cong ty co phan

 

Các bài viết liên quan: