Dịch Vụ Thay Đổi Bổ Sung Giấy Phép Kinh Doanh TpHCM

(Bấm Like nếu thông tin trên hữu ích cho Quý khách)

Bài viết thuộc: Đại Lâm Mộc > Dịch Vụ Thành Lập Công Ty >

Là chủ doanh nghiệp thì thời gian của Quý khách là để kiếm tiền, vì thế hãy để các thủ hành chính giấy tờ cho chúng tôi.

Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh

Hoàn thiện hồ sơ thay đổi kinh doanh và nộp lên Sở kế hoạch – đầu tư, sau đó nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

 • Quý khách phải làm bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu hiện hành có chữ ký của đại diện pháp luật.
 • Nộp đủ hồ thay đổi giấy phép.
 • Trong vòng 7 ngày, nếu không sai sót Sở kế hoạch – đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.
 • Sau 7 ngày, đại diện pháp luật đến nhận giấy đăng ký mới.

dich vu thay doi bo sung giay phep kinh doanh tphcm

Hồ Sơ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính

 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính.
 • Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính.
 • Biên bản họp về việc đổi trụ sở chính.

Hồ Sơ Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật

 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện mới.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật.
 • Bản quyết định đổi đại diện pháp luật.
 • Thông báo đổi đại diện pháp luật.

Hồ Sơ Thay Đổi Hoặc Mở Rộng Ngành Nghề Kinh Doanh

 • Thông báo đổi ngành, mở rộng nghề kinh doanh.
 • Quyết định mở rộng, thay đổi nghề kinh doanh.
 • Biên bản họp về việc thay đổi, mở rộng nghề kinh doanh.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Các giấy tờ liên quan đối ngành nghề có điều kiện theo yêu cầu của Nhà nước.

Hồ Sơ Thay Đổi Thành Viên, Tăng Vốn Điều Lệ

 • Biên bản thông báo và quyết thay đổi của doanh nghiệp.
 • Bên bản họp về việc thay đổi thành viên hoặc tăng vốn điều lệ.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Danh sách thành viên cổ đông mới.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên, cổ đông.

 

Bài viết thuộc: Đại Lâm Mộc > Dịch Vụ Thành Lập Công Ty >


dich vu bo sung giay phep kinh doanh, thay doi giay phep kinh doanh, bo sung giay phep kinh doanh, dich vu thay doi giay phep kinh doanh

 

Các bài viết liên quan: