Quy Định Về Tiêu Chuẩn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

(Bấm Like nếu thông tin trên hữu ích cho Quý khách)

Bài viết thuộc: Đại Lâm Mộc > Dịch Vụ Giấy Tờ > Giấy Phép Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm >

Hiện nay do nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng các hóa chất độc hại trong quy trình chế biến, đóng gói thực phẩm đã và đang làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì thế Nhà nước ta đã đưa ra những quy định và kiểm tra khắt khe về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm riêng biệt cho từng hình thức kinh doanh.

Theo thông tư do Bộ Y Tế số:15/2012/TT-BYT ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2012 về : “Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất và kinh doạnh thực phẩm”

Quy Định Về Tiêu Chuẩn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

 • Thông tư gồm 3 chương và 10 điều khoản quy định chung về từng khâu trong quá trình sản xuất
 •  Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
 • Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

quy dinh ve tieu chuan an toan ve sinh thuc pham

Chương 1:Điều Kiện Chung Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm Đối Với Cơ Sở Sản Xuất Thực Phẩm

 • Điều 1: Yêu cầu đối với cơ sở.
  • Địa điểm, môi trường.
  • Thiết kế, bố trí nhà xưởng.
  • Kết cấu nhà xưởng.
  • Hệ thống thông gió.
  • Hệ thống chiếu sáng.
  • Hệ thống cung cấp nước.
  • Hơi nước và khí nén.
  • Hệ thống xử lý chất thải, rác thải.
  • Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động.
  • Nguyên liệu thực phẩm và bao bì thực phẩm.
 • Điều 2: Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ.
  • Phương tiện rửa và khử trùng tay.
  • Thiết bị, dụng cụ sản xuất thực phẩm.
  • Phòng chống côn trùng và động vật gây hại.
  • Thiết bị dụng cụ giám sát, đo lường.
  • Chất tẩy rửa và sát trùng.
 • Điều 3: Yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm.
 • Điều 4: Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất.

Chương 2: Điều Kiện Chung Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh

 • Điều 5: Yêu cầu đối với cơ sở.
 • Điều 6: Yêu cầu đối với trang thiết bị dụng cụ.
 • Điều 7: Yêu cầu đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm.
 • Điều 8: Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong kinh doanh.

Chương 3: Điều Khoản Thi Hành

 • Điều 9: Hiệu lực thi hành.
 • Điều 10: Tổ chức thực hiện.

 

Bài viết thuộc: Đại Lâm Mộc > Dịch Vụ Giấy Tờ > Giấy Phép Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm >


quy dinh an toan ve sinh thuc pham, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, tieu chuan an toan ve sinh thuc pham

 

Các bài viết liên quan: